IMF ชี้ AI กระทบ 40% ของงานทั่วโลก คนมีสกิล AI รายได้พุ่ง เพิ่มเหลื่อมล้ำ อีกด้านเสี่ยงโดนแย่งงาน

โลกกำลังก้าวเข้าสู่การปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เปรียบเสมือนระเบิดลูกใหญ่ที่อาจจุดชนวนให้เกิดทั้งผลกระทบดีและร้ายแรง ทั้งยกระดับประสิทธิการทำงาน ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก เพิ่มรายได้ของแรงงาน แต่ในขณะเดียวกันก็อาจพรากงานไปจากบางกลุ่มที่ตกขบานความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้ และทวีความเหลื่อมล้ำทางรายได้ให้รุนแรงยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าของ AI ที่รวดเร็วเกินคาด สร้างทั้งความตื่นตาตื่นใจและความหวั่นวิตก กระตุ้นคำถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ทั่วโลกจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันออกแบบชุดนโยบาย เพื่อปลดล็อกศักยภาพอันมหาศาลของ AI ให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงประโยชน์และข้อดีของเทคโนโลยีนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) วิเคราะห์ผลกระทบของ AI ที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดแรงงานทั่วโลก กว่า 40% ของการจ้างงานทั่วโลกได้รับผลกระทบจาก AI โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ทักษะสูง (high-skilled jobs) ดังนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วจึงได้รับผลกระทบมากกว่าและมีโอกาสในการใช้ประโยชน์จาก AI มากกว่าเช่นกัน เมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนา  ประมาณ 60% ของตำแหน่งงานในประเทศพัฒนาแล้วอาจได้รับผลกระทบจาก AI ครึ่งหนึ่งได้รับประโยชน์จากการบูรณาการ AI ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง AI อาจเข้ามาแทนที่งานนั้น ๆ ทำให้การจ้างงานลดลง รายได้ที่ลดลง และรุนแรงที่สุดคือ AI อาจทำให้บางตำแหน่งงานหายไปในที่สุด ในทางกลับกัน คาดว่าประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) และประเทศกำลังพัฒนา มี งานที่ต้องใช้ […]

สรุป 10 ประเด็น AI กับโลกการทำงานในอนาคต จากรายงาน “Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work” โดย IMF

สรุป 10 ประเด็นผลกระทบของ AI กับโลกการทำงานในอนาคตจากรายงาน “Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work” โดย IMF การประยุกต์ใช้ AI ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดแรงงานทั่วโลก และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละประเทศ ทั้งด้านดีที่ช่วยเพิ่ม productivity แต่ในทางกลับกันอาจทำให้บางตำแหน่งงานถูกแทนที่ด้วย AI  AI ส่งผลต่อตำแหน่งงานทั่วโลกอย่างมาก โดยประเทศพัฒนาแล้วมักได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและลบมากกว่าประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งทำให้ช่องว่างทางสัมคมและความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างประเทศยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้หญิงและบุคลากรที่มีการศึกษาสูง เป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับ AI มากขึ้นจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จาก AI มากขึ้นตามไปด้วย บุคลากรที่มีอายุอาจต้องเผชิญกับความยากลำบากในช่วงการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนี้ ในขณะที่คนรุ่นใหม่จะสามารถปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงานร่วมกับ AI ได้ดีกว่า นอกจาก AI จะทำให้รายได้เฉลี่ยของแรงงานส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วยังเปลี่ยนโฉมหน้าของการกระจายความมั่งคั่งและรายได้อีกด้วย โดยสัดส่วนของทุนต่อแรงงานและประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้นจาก AI มีศักยภาพในการยกระดับค่าจ้างให้กับแรงงานหลากหลายระดับ และมีแนวโน้มมากขึ้นหาก AI สามารถเสริมทักษะแรงงานได้ในหลายบทบาท และเพิ่ม productivity ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาของ AI จะกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการแรงงานใหม่ ๆ ซึ่งอาจช่วยชดเชยผลกระทบจากการถูกแทนที่ด้วย AI […]

AI คาดการณ์ความเสี่ยง “มะเร็งตับอ่อน” ล่วงหน้า 6-18 เดือน

เรียบเรียงจาก A new AI-based risk prediction system could help catch deadly pancreatic cancer cases earlier – By Rhiannon Williamsarchive – MIT Technology Review  มะเร็งตับอ่อนเป็นโรคที่ยากในการตรวจพบ เนื่องจากตำแหน่งของตับอ่อนที่กับอวัยวะอื่นๆ ภายในช่องท้อง ทำให้ยากต่อการมองเห็นก้อนมะเร็ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการใด ๆ ในระยะแรก ส่วนใหญ่จะตรวจพบเมื่อโรคอยู่ในระยะลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายแล้ว ส่งผลให้การรักษายากยิ่งขึ้น ดังนั้น การตรวจพบมะเร็งตับอ่อนตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CSAIL) แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ร่วมกับ Limor Appelbaum นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์รังสีรักษาโรคมะเร็ง Beth Israel Deaconess Medical Center ในเมืองบอสตัน พัฒนาระบบ AI ที่คาดการณ์โอกาสของผู้ป่วยในการเป็นมะเร็งตับอ่อนชนิด pancreatic ductal […]

สรุปเทรนด์ GenAI กับ วงการสื่อ ปี 2024 รายงานล่าสุดจาก Reuters Institute

ตั้งแต่การเปิดตัว ChatGPT เมื่อปีที่แล้ว สำนักข่าวต่าง ๆ พยายามทำความเข้าใจกับความก้าวหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Generative AI  แม้จะมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและความซับซ้อนของเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา แต่ก็มองเห็นข้อดีในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มความเชื่อมโยงกับผู้ชม  จากการศึกษาของ Reuters Institute พบว่า ผู้บริหารสำนักข่าวเน้นย้ำว่า กระบวนการหลังบ้านสำคัญ ๆ (back-end automation tasks) ใช้ GenAI กว่า 56% โดยใช้ทำ transcription และ copyediting เป็นอันดับต้น ๆ รองลงมา คือ ระบบแนะนำ 37% การสร้างคอนเทนต์ 28% แต่ยังทำภายใต้การควบคุมของพนักงาน และการใช้ประโยชน์ทางการค้า 27% รวมถึงใช้ในแอปพลิเคชันสำคัญอื่น ๆ เช่น การเขียนโปรแกรม 25% และ การรวบรวมข้อมูลเพื่อผลิตข่าว (newsgathering) 22%  โดยสองปีก่อนมีเพียง 29% เท่านั้นที่ตอบว่าการใช้ AI มีความสำคัญต่อวงการสื่อ […]

[สรุป] 7 ประเด็นสำคัญจาก “ดัชนีชี้วัดผู้นำการพัฒนา AI โลก” Top Ranked AI Nations (TRAIN) สหรัฐฯ ครองอันดับ 1 – ไทยอันดับ 24 ปี 2023

ดัชนีชี้วัดผู้นำการพัฒนา AI ของโลก (Top Ranked AI Nations; TRAIN) ปี 2023 เผยให้เห็นถึงการแย่งชิงความเป็นผู้นำด้าน AI ของโลก ซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะเทคโนโลยีนี้มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อทุกคน อย่างที่อดีต CEO ของ Google เคยกล่าวไว้ว่า “เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม กำหนดความยิ่งใหญ่ของชาติ” การแข่งขันนี้เป็นการกำหนดทิศทางของ AI ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น ทิศทางของการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการลงทุนด้าน AI กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก AI เป็นต้น 7 ประเด็นสำคัญของดัชนี Top Ranked AI Nations (TRAIN) [1] TRAIN – Top Ranked AI Nations ดัชนีชี้วัดผู้นำการพัฒนา AI ของโลก ดึงข้อมูลจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย 20 แหล่ง เพื่อทำแผนที่ภูมิทัศน์ความเป็นผู้นำด้าน AI ทั่วโลก ประเมินความเป็นผู้นำด้านการพัฒนา […]

AI Asia Expo – Thailand 2023 งานมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ทางด้าน AI ในภูมิภาคเอเชีย

21 ก.พ. 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสมาคมระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมแห่งสิงคโปร์ (Singapore Industrial Automation Association : SIAA) พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกันจัดงาน “AI Asia Expo – Thailand 2023” งานมหกรรมด้าน AI ที่ได้รวบรวมผู้นำองค์กรระดับแนวหน้า ผู้เชี่ยวชาญ สตาร์ทอัพ และผู้ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ มุมมอง ประสบการณ์ และการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนทั้งทางด้านนโยบาย บทบาทของ AI ภูมิภาคเอเชีย การเติบโตของอุตสาหกรรม AI ไปจนถึงความท้าทายในการร่วมกันพัฒนา AI Roadmap เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันสำหรับในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. ร่วมด้วย Dr.James […]

จุดยืนของ AI for Thai บนระบบนิเวศ AI และ แผนปฏิบัติการ AI ของประเทศ

ถึงแม้ว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์และบริการด้าน AI เยอะแค่ไหน แต่ธุรกิจขนาดเล็ก Startup ไปจนถึงคนทั่วไป กลับเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ยาก โดยเฉพาะอย่าง การเข้าถึงในฐานะผู้ให้บริการ ไม่ใช่เป็น ผู้ใช้งาน เนคเทค สวทช. พยายามที่จะทลายข้อจำกัดนี้ ด้วย “AI for Thai” หรือ แพลตฟอร์มให้บริการปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย จากการสะสมองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาด้าน AI มากว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นด้าน Machine Translation Text Proccesing Image Processing เป็นต้น โดยมีความโดดเด่นด้านความเข้าใจภาษาไทย ด้วยภาษาไทยเป็นภาษาที่มีโครงสร้างไวยากรณ์ซับซ้อน หรือ พูดง่าย ๆ ว่า ยาก จนติดท็อปภาษาที่ยากที่สุดในโลก ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ หัวหน้างานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี เนคเทค สวทช. ได้เล่าถึงการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศ AI ของประเทศ ในงาน AI Asia Expo […]

เทคโนโลยี AI เปิดโลกใหม่ในยุคดิจิทัล – งาน “DGT 2023: Happiness Creation”

 24 ก.พ. 66 : ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มากกว่า 40 หน่วยงาน ร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งปี เร่งเครื่องความสุขให้คนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในงาน “Digital Governance Thailand หรือ DGT 2023” ภายใต้แนวคิด Happiness Creation เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด และอัปเดตสถานการณ์ดิจิทัล ทั้งจากผู้ให้บริการเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ ผู้นำนวัตกรรม หน่วยงานกำกับดูแลทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมบริการที่ครอบคลุมทุกด้านในโลกดิจิทัล ทั้งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการทำงาน การต่อยอดทางธุรกิจ นำไปสู่การสร้างความร่วมมือ การขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกัน โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เป็นประธาน ร่วมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประธานคณะกรรมการกำกับ ETDA ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA และผู้บริหารจากหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน […]

ช้าไปไหม ทำไมต้องมี ? ถอดรหัสแผนปฏิบัติการ AI Thailand

สัมภาษณ์ | ดร.ชัย วุฒิวิวิฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช.บทความ | วลัยลักษณ์ คงพระจันทร์วิดีโอสัมภาษณ์ | ศิริพร ปานสวัสดิ์ ศศิวิภา หาสุข หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ตั้งแต่มุมเบสิคที่ใคร ๆ ก็ล้วนเคยโดน AI ป้ายยา อยู่ดี ๆ โฆษณาสินค้าที่หมายตาไว้ก็ผุดขึ้นมาให้เห็นแบบรัว ๆ ทุกแพลตฟอร์ม หรือ มุมล้ำ ๆ ซึ่งไม่กล่าวถึงคงไม่ได้ อย่าง ChatGPT ที่ขึ้นแท่นแอปพลิเคชันซึ่งเติบโตเร็วที่สุดในโลกเป็นที่เรียบร้อยหลังการเปิดตัวเพียง 5 วัน ด้วยความชาญฉลาดของแชตบอทที่ล้ำไปกว่าถามอะไรก็ตอบได้ แต่ยังสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ ครีเอจไอเดียใหม่ๆ เป็นเลขาส่วนตัว ช่วยเทรดหุ้น ไปจนถึงเขียนโปรแกรม !  ท่ามกลางข่าวคราวความสามารถของ AI ที่ทำให้คนทั่วโลกใจสั่น ความกลัวที่จะถูกเทคโนโลยีเลื่อยขาเก้าอี้วนกลับมาอีกครั้ง ตัดภาพมาที่วงการ AI ของไทยซึ่งเพิ่งประกาศเปิดตัว “แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ” บทความนี้ เราชวน ดร.ชัย […]

เดินหน้าแผน AI THAILAND เร่งปูพรม 5 ยุทธศาสตร์หลัก

เดินหน้าแผน AI THAILAND เร่งปูพรม 5 ยุทธศาสตร์หลัก เน้นหนัก “สร้างกำลังคน” รองรับการพัฒนา AI ในประเทศ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 66 ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ได้เข้าร่วมในเวที KBTG Meet up “The Age of AI : Augmented Intelligence” โดยมีคุณเรืองโรจน์ พูลผล (คุณกระทิง) ประธานกสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) นำทัพวิทยากรผู้ทรงวุฒิชั้นนำในวงการ AI ของไทย ได้แก่ คุณทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล Managing Director KBTG, ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณพัทร์ ภัทรนุธาพร Ph.D.Candidate & KBTG Fellow […]

คุยกับ Abdul